ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเกตุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
14
33
1
อบ.2
14
21
35
1
อบ.3
19
13
32
1
รวม อบ.
52
48
100
3
ป.1
19
16
35
1
ป.2
13
18
31
1
ป.3
17
17
34
1
ป.4
16
25
41
1
ป.5
18
17
35
1
ป.6
24
13
37
1
รวมประถม
107
106
213
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
154
313
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...