ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าตลาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
12
34
2
อบ.3
14
23
37
2
รวม อบ.
36
35
71
4
ป.1
21
16
37
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
7
19
26
1
ป.4
14
22
36
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
20
6
26
1
รวมประถม
84
89
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
124
244
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...