ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
2
อบ.3
33
26
59
2
รวม อบ.
50
45
95
4
ป.1
34
36
70
2
ป.2
34
22
56
2
ป.3
25
18
43
1
ป.4
32
22
54
2
ป.5
23
35
58
2
ป.6
32
30
62
2
รวมประถม
180
163
343
11
ม.1
19
21
40
1
ม.2
41
20
61
2
ม.3
20
22
42
1
รวมมัธยมต้น
80
63
143
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
310
271
581
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...