ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทรงคนอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
17
36
1
อบ.3
19
16
35
1
รวม อบ.
38
33
71
2
ป.1
15
18
33
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
18
9
27
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
85
68
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
101
224
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...