ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทรงคนอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
26
31
57
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
18
8
26
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
89
70
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
101
216
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...