ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
91
88
179
6
อบ.3
100
80
180
6
รวม อบ.
191
168
359
12
ป.1
134
102
236
6
ป.2
138
119
257
6
ป.3
125
98
223
6
ป.4
128
113
241
6
ป.5
130
119
249
6
ป.6
148
119
267
6
รวมประถม
803
670
1,473
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
994
838
1,832
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...