ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
93
73
166
6
อบ.3
84
89
173
6
รวม อบ.
177
162
339
12
ป.1
121
114
235
6
ป.2
143
115
258
6
ป.3
147
116
263
6
ป.4
135
102
237
6
ป.5
128
125
253
6
ป.6
130
118
248
6
รวมประถม
804
690
1,494
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
981
852
1,833
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...