ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
29
17
46
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
14
18
32
1
รวมประถม
70
59
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
76
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...