ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
12
17
29
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
63
65
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
87
179
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...