ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
28
48
2
อบ.3
28
28
56
2
รวม อบ.
48
56
104
4
ป.1
35
30
65
2
ป.2
35
24
59
2
ป.3
31
27
58
2
ป.4
33
32
65
2
ป.5
28
31
59
2
ป.6
36
23
59
2
รวมประถม
198
167
365
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
246
223
469
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...