ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมะเกลือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
20
39
2
อบ.3
19
25
44
2
รวม อบ.
38
45
83
4
ป.1
33
21
54
2
ป.2
35
29
64
2
ป.3
27
27
54
2
ป.4
36
27
63
2
ป.5
25
26
51
2
ป.6
22
28
50
2
รวมประถม
178
158
336
12
ม.1
24
12
36
1
ม.2
34
16
50
2
ม.3
27
24
51
2
รวมมัธยมต้น
85
52
137
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
301
255
556
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...