ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมะเกลือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
27
48
2
อบ.3
33
20
53
2
รวม อบ.
54
47
101
4
ป.1
41
31
72
2
ป.2
28
31
59
2
ป.3
35
27
62
2
ป.4
24
25
49
2
ป.5
22
25
47
2
ป.6
29
20
49
2
รวมประถม
179
159
338
12
ม.1
25
10
35
1
ม.2
32
25
57
2
ม.3
26
26
52
2
รวมมัธยมต้น
83
61
144
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
316
267
583
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...