ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสถาพรวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
37
78
2
ม.2
39
37
76
2
ม.3
34
21
55
2
รวมมัธยมต้น
114
95
209
6
ม.4
9
16
25
2
ม.5
9
20
29
2
ม.6
17
10
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
46
81
6
รวมทั้งหมด
149
141
290
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...