ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสถาพรวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
37
80
2
ม.2
42
35
77
2
ม.3
39
36
75
2
รวมมัธยมต้น
124
108
232
6
ม.4
20
10
30
2
ม.5
9
14
23
2
ม.6
9
19
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
43
81
6
รวมทั้งหมด
162
151
313
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...