ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
23
45
2
อบ.3
20
19
39
2
รวม อบ.
42
42
84
4
ป.1
19
26
45
2
ป.2
29
18
47
2
ป.3
34
28
62
2
ป.4
25
23
48
2
ป.5
28
17
45
2
ป.6
28
16
44
2
รวมประถม
163
128
291
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
170
375
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...