ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
11
20
31
1
ป.6
9
17
26
1
รวมประถม
70
87
157
6
ม.1
12
15
27
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
37
34
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
140
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...