ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
9
25
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
24
20
44
2
ป.1
18
5
23
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
57
54
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
74
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...