ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
20
4
24
1
ป.3
6
13
19
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
63
49
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
66
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...