ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
18
42
2
อบ.3
19
18
37
2
รวม อบ.
43
36
79
4
ป.1
24
21
45
2
ป.2
20
21
41
2
ป.3
14
17
31
1
ป.4
19
9
28
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
103
87
190
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
123
269
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...