ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
15
35
2
อบ.3
15
16
31
2
รวม อบ.
35
31
66
4
ป.1
26
17
43
2
ป.2
18
16
34
2
ป.3
16
18
34
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
18
7
25
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
103
81
184
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
112
250
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...