ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
22
15
37
1
รวม อบ.
46
31
77
3
ป.1
18
20
38
2
ป.2
23
22
45
2
ป.3
23
19
42
2
ป.4
22
16
38
2
ป.5
12
20
32
1
ป.6
30
14
44
2
รวมประถม
128
111
239
11
ม.1
25
9
34
1
ม.2
20
18
38
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
60
37
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
179
413
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...