ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
22
48
2
อบ.3
23
16
39
1
รวม อบ.
49
38
87
3
ป.1
22
15
37
2
ป.2
19
18
37
2
ป.3
24
20
44
2
ป.4
22
19
41
2
ป.5
22
16
38
1
ป.6
13
19
32
1
รวมประถม
122
107
229
10
ม.1
26
13
39
1
ม.2
24
10
34
1
ม.3
20
13
33
1
รวมมัธยมต้น
70
36
106
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
241
181
422
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...