ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
206
189
395
9
ม.2
150
161
311
8
ม.3
127
142
269
10
รวมมัธยมต้น
483
492
975
27
ม.4
70
111
181
6
ม.5
42
100
142
5
ม.6
50
101
151
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
162
312
474
17
รวมทั้งหมด
645
804
1,449
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...