ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
203
189
392
10
ม.2
190
183
373
8
ม.3
137
151
288
8
รวมมัธยมต้น
530
523
1,053
26
ม.4
57
98
155
5
ม.5
62
106
168
5
ม.6
42
100
142
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
161
304
465
15
รวมทั้งหมด
691
827
1,518
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...