ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
26
60
2
ม.2
48
35
83
2
ม.3
32
31
63
2
รวมมัธยมต้น
114
92
206
6
ม.4
20
17
37
2
ม.5
21
24
45
2
ม.6
16
19
35
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
60
117
6
รวมทั้งหมด
171
152
323
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...