ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
19
7
26
2
ป.1
15
18
33
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
82
66
148
6
ม.1
14
3
17
1
ม.2
19
10
29
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
45
23
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
96
242
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...