ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
32
53
2
อบ.3
26
23
49
2
รวม อบ.
47
55
102
4
ป.1
25
24
49
2
ป.2
22
16
38
2
ป.3
22
25
47
2
ป.4
20
14
34
2
ป.5
33
15
48
2
ป.6
23
26
49
2
รวมประถม
145
120
265
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
175
367
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...