ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
22
46
2
อบ.3
21
28
49
2
รวม อบ.
45
50
95
4
ป.1
33
24
57
2
ป.2
22
25
47
2
ป.3
22
16
38
2
ป.4
22
23
45
2
ป.5
24
19
43
2
ป.6
33
13
46
2
รวมประถม
156
120
276
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
201
170
371
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...