ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
43
54
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
74
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...