ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
7
23
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
30
14
44
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
5
12
17
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
43
55
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
69
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...