ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
5
13
18
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
51
31
82
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
73
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...