ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
51
33
84
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
30
24
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
67
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...