ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
16
37
1
ม.2
24
15
39
1
ม.3
19
15
34
1
รวมมัธยมต้น
64
46
110
3
ม.4
8
7
15
1
ม.5
6
11
17
1
ม.6
7
2
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
20
41
3
รวมทั้งหมด
85
66
151
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...