ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
10
20
30
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
15
6
21
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
12
19
31
1
รวมประถม
72
81
153
6
ม.1
22
16
38
2
ม.2
13
14
27
2
ม.3
12
15
27
2
รวมมัธยมต้น
47
45
92
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
143
279
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...