ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
19
28
1
รวม อบ.
21
33
54
3
ป.1
16
14
30
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
13
20
33
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
78
77
155
6
ม.1
30
16
46
2
ม.2
19
17
36
2
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
60
43
103
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
153
312
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...