ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
28
20
48
3
ป.1
16
10
26
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
6
16
22
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
15
15
30
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
80
74
154
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
94
202
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...