ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
70
66
136
4
ม.2
65
66
131
4
ม.3
62
43
105
3
รวมมัธยมต้น
197
175
372
11
ม.4
23
43
66
2
ม.5
21
48
69
2
ม.6
23
25
48
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
67
116
183
6
รวมทั้งหมด
264
291
555
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...