ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองจอกวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
28
57
2
ม.2
19
19
38
1
ม.3
21
12
33
1
รวมมัธยมต้น
69
59
128
4
ม.4
23
4
27
2
ม.5
17
13
30
2
ม.6
12
6
18
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
23
75
6
รวมทั้งหมด
121
82
203
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...