ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
62
66
128
3
ม.2
51
52
103
4
ม.3
55
69
124
5
รวมมัธยมต้น
168
187
355
12
ม.4
43
53
96
5
ม.5
35
42
77
3
ม.6
21
44
65
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
139
238
10
รวมทั้งหมด
267
326
593
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...