ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าฝาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
8
25
1
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
15
4
19
1
รวม อบ.
36
22
58
3
ป.1
15
13
28
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
4
15
19
1
รวมประถม
55
62
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
84
175
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...