ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
2
2
4
1
ป.1
5
2
7
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
14
7
21
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
9
25
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...