ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
9
12
21
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
29
23
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
35
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...