ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
14
13
27
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
49
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...