ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
20
37
1
อบ.2
40
34
74
3
อบ.3
28
25
53
2
รวม อบ.
85
79
164
6
ป.1
44
28
72
2
ป.2
21
33
54
2
ป.3
29
34
63
2
ป.4
21
36
57
2
ป.5
37
23
60
2
ป.6
24
35
59
2
รวมประถม
176
189
365
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
261
268
529
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...