ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
22
24
46
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
10
2
12
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
48
35
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
59
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...