ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
24
14
38
1
รวม อบ.
36
24
60
2
ป.1
23
23
46
1
ป.2
28
24
52
2
ป.3
31
18
49
1
ป.4
26
27
53
2
ป.5
25
42
67
2
ป.6
29
57
86
2
รวมประถม
162
191
353
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
215
413
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...