ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
15
23
38
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
36
28
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
51
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...