ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
26
26
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
35
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...