ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
20
31
1
อบ.3
15
18
33
1
รวม อบ.
26
38
64
2
ป.1
14
21
35
1
ป.2
16
14
30
1
ป.3
22
12
34
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
91
82
173
6
ม.1
11
16
27
1
ม.2
18
20
38
1
ม.3
12
15
27
1
รวมมัธยมต้น
41
51
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
171
329
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...