ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยายหนู ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
24
17
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
74
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...