ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
26
21
47
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
59
43
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
64
149
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...