ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
29
25
54
2
ป.1
22
14
36
1
ป.2
28
27
55
2
ป.3
12
20
32
1
ป.4
13
20
33
1
ป.5
20
30
50
2
ป.6
23
21
44
1
รวมประถม
118
132
250
8
ม.1
16
11
27
1
ม.2
28
6
34
1
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
61
28
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
185
393
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...