ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
7
14
21
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
34
38
72
6
ม.1
16
3
19
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
34
19
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
71
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...