ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนใจดี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
46
44
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
53
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...