ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
17
14
31
1
รวม อบ.
41
30
71
3
ป.1
19
14
33
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
20
15
35
1
ป.5
12
18
30
1
ป.6
25
18
43
1
รวมประถม
101
96
197
6
ม.1
19
19
38
1
ม.2
20
19
39
1
ม.3
19
21
40
1
รวมมัธยมต้น
58
59
117
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
185
385
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...