ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
24
20
44
2
รวม อบ.
41
35
76
3
ป.1
16
18
34
1
ป.2
14
17
31
1
ป.3
22
17
39
1
ป.4
10
19
29
1
ป.5
26
17
43
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
106
100
206
6
ม.1
19
20
39
1
ม.2
28
25
53
2
ม.3
34
21
55
2
รวมมัธยมต้น
81
66
147
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
228
201
429
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...