ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
26
26
52
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
66
58
124
6
ม.1
14
4
18
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
36
19
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
103
231
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...