ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
23
21
44
3
ป.1
12
5
17
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
9
17
26
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
65
48
113
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
11
2
13
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
27
17
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
86
201
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...