ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
27
23
50
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
31
20
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
55
129
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...