ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองระแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
30
23
53
2
รวม อบ.
51
37
88
4
ป.1
14
15
29
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
23
14
37
1
รวมประถม
102
82
184
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
119
272
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...