ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
16
22
38
1
รวม อบ.
30
37
67
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
7
16
23
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
70
79
149
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
29
12
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
128
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...