ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
21
38
1
อบ.3
19
11
30
1
รวม อบ.
36
32
68
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
18
20
38
1
รวมประถม
72
91
163
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
16
10
26
1
รวมมัธยมต้น
33
19
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
142
283
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...