ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
19
16
35
1
ป.4
4
13
17
1
ป.5
7
15
22
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
75
83
158
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
35
13
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
119
254
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...