ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
67
45
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
64
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...