ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
5
15
20
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
20
8
28
1
รวมประถม
65
59
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
77
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...