ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
19
33
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
45
32
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
51
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...