ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
37
35
72
3
อบ.2
41
38
79
3
อบ.3
54
53
107
4
รวม อบ.
132
126
258
10
ป.1
54
52
106
3
ป.2
67
48
115
3
ป.3
50
59
109
3
ป.4
45
46
91
3
ป.5
37
61
98
3
ป.6
47
38
85
2
รวมประถม
300
304
604
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
432
430
862
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...